بیش از یک میلیون و 800 هزار قطعه ماهی در کردستان بیمه شد


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: بیش از یک میلیون و 800 هزار قطعه آبزیان در استان تاکنون تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086723/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار