بیش از 342 هزار اصله نهال در استان اردبیل توزیع شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از توزیع و کاشت 342 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058307/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار