بیش از 75 هزار تن کود شیمیایی به کردستان عرضه شده است

بر اساس آخرین گزارش سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان مربوط به سال 1400 در سطح 791970 هکتار یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شد و برداشت محصول باغی 443 هزار تن بود.

کرمی یادآور شد: ما کودهای مورد نیاز کشاورزان را به موقع جذب کردیم و اگر افزایش قیمت اتفاق افتاد، مشکلی جهانی بود و فقط در کشور ما نبود.

مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی حوزه کشاورزی کردستان میزان موجودی کود در انبارهای استان را برشمرد و افزود: در حال حاضر 5 هزار و 888 تن کود در انبارهای دلالان و 7 هزار و 541 تن در انبار سازمان وجود دارد.

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از سطح کردستان به زمین های کشاورزی یعنی تقریباً پنج درصد از زمین های کشاورزی کشور اختصاص دارد. 96 درصد از مساحت اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و آیش (بدون کشت) و 4 درصد معادل 52 هزار و 670 هکتار نیز به اراضی نباتی اختصاص دارد.

از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت استان 87 درصد دیم و تنها 13 درصد آبی است و هر ساله حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان آیش است. در تناوب زراعی

وی با اشاره به اینکه امسال کمبود منابع مالی برای خرید و جذب کود نداریم، افزود: 70 درصد سهمیه کود نیتروژن، 61 درصد کود فسفاته و 99 درصد کود پتاسیم در استان تامین شده است.

79 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان به غلات، 13 درصد به حبوبات، 5 درصد به علوفه و 3 درصد دیگر به سایر محصولات اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84952075/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

شاپور کرمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میزان کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسیم مصوب امسال برای استان 108 هزار و 905 تن است که تاکنون 69 درصد معادل 75 هزار و 225 تن تامین شده است. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار