بیماری سفیدک پودری تقلبی در مزارع سیب زمینی اردبیل کنترل شده است


اردبیل – ایرنا – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از کنترل بیماری سفیدک پودری کاذب در مزارع سیب زمینی این استان خبر داد و به کشاورزان توصیه کرد با پایش و پایش مستمر زمین ها در چند روز آینده به سمپاشی مزارع ادامه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156683/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار