تأثیر برگزاری اکسپوهای کشاورزی بر دستیابی به امنیت غذایی در کشور


تهران – ایرنا – رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برگزاری نمایشگاه های تخصصی کشاورزی می تواند سیگنال های مثبتی به بازار بدهد و منجر به تحقق امنیت غذایی در کشور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973363/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار