تاثیر افزایش بهره وری و نفوذ دانش در بخش کشاورزی بر کاهش هزینه های تولید


تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین ماموریت های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) دانست و اعلام کرد: افزایش نرخ نفوذ دانش، علم و فناوری. در بخش کشاورزی می توان با کاهش هزینه های ارتباط مستقیم با سفره مردم به آن دست یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097378/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار