تامین آب، راه و حمایت از تولیدات عشایری با اختصاص 3500 میلیارد تومان


تهران – ایرنا – رئیس سازمان بازرگانی عشایری کشور می گوید: 3500 میلیارد تومان برای تامین آب، راه و حمایت از تولیدات عشایری و 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای عشایر کشور در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165752/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار