تامین کامل نهاده های سویا برای جوجه های گوشتی در روزهای آینده


تهران – ایرنا – مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی گفت: با پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی، بارگیری و تحویل سویا به واحدهای مرغ گوشتی انجام شده است و انتظار داریم در روزهای آینده نیاز واحدهای پرورش به طور کامل تامین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174553/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار