تامین کود و بیمه محصولات کشاورزی برای کشت قراردادی

مهاجر تصریح کرد: می خواستیم همه کالاها را زیر کشت قراردادی بگذاریم اما به دلیل شرایط کشور و تحریم ها امسال کشت قراردادی را به گندم آبی کاهش دادیم و امیدواریم بتوانیم به این مهم برسیم که به تعویق افتاد. به دلیل مشکلات مالی و فنی

وی افزود: در خصوص بیمه محصولات کشاورزی در کشت قراردادی گندم و همچنین جهش تولید در مناطق خشک تفاهم نامه ای منعقد شد که بخشی از هزینه ها (50 میلیارد تومان) توسط ستاد اجرایی فرمان امام و 50 میلیارد تومان دیگر توسط وزارت جهاد کشاورزی تعهد شده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تامین کود را یکی از مهمترین محورهای اجرای کشت پیمانی عنوان کرد و گفت: قیمت جهانی کود سه برابر شد به طوری که بار مالی سنگینی با آن تحمیل شد. با پیگیری های انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کود به مقدار کافی برای کشت پاییزه تامین شد، بنابراین برای کشت محصولات اصلی به ویژه گندم، کود در انبارها موجود است و مشکلی نداریم. در مورد کود

وی افزود: همچنین می خواهیم با کمک گروه های حمایتی مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت خدمات پشتیبانی، بانک کشاورزی و معاونان ذی ربط، کشت قراردادی را در سطح 2 میلیون هکتار از اراضی گندم آبی اجرا کنیم.

به گفته مهاجر، در این راستا 100 هزار تومان از محل حق بیمه کشاورزان توسط ستاد اجرایی و وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می شود و 130 هزار تومان نیز باید توسط کشاورز پرداخت شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر در جلسه هماهنگی اجرای کشت قراردادی گندم با محوریت گندم افزود: سال گذشته مسائلی مانند کرونا، جنگ اوکراین و شرایط اقتصادی مطرح شد. غلبه در کشورها باعث کمبود محصولات اساسی در بازار جهانی شده است. بخش کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل شد و در این بین غذا اهمیت خود را بیش از پیش نشان داد. معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در میان این اتفاقات، وقوع خشکسالی و بحران پولی در نیمایی، مسئولان کشور را بر آن داشت تا اصلاحاتی را برای ساماندهی تولید در داخل کشور و در داخل کشور انجام دهند. در این میان تولید چندین محصول اساسی از جمله محصول استراتژیک گندم در مرکز توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از 12 میلیون هکتار اراضی زیر کشت کشور حدود 6 میلیون هکتار آن آبی و مابقی به صورت دیم کشت می شود، گفت: بحث گندم آبی و دیم به صورت جداگانه مطرح شد و در این زمینه با کمک ستاد اجرایی فرمان امام 4 میلیون ها هکتار زمین گندم دیم را در قالب جهش تولید آوردیم.

وی افزود: الگوی کشت چندبخشی و چندوزارتی است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجری مشارکت ویژه ای در این برنامه دارد. کاهش 25 تا 50 درصدی قیمت آب، حجم تامین آب، گفتگوهای بهره وری، دانش بنیان، آموزش، ترویج و غیره. در مدل فرهنگ گنجانده شده اند و فرهنگ قراردادی بخشی از مدل فرهنگ است.
مهاجر تاکید کرد: باید با اندکی آبی که در اختیار داریم، کشت را کنترل و هدایت کنیم تا بتوانیم نیازهای اساسی کشور را تامین کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937475/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8Cوی افزود: تفاهم نامه ای با ادارات پشتیبانی برای اجرای فرهنگ قراردادی منعقد شده است تا این طرح از 0 تا 100 از نظر پشتیبانی و فرهنگ سازی از طریق نرم افزار شرکت همراه اول پیگیری شود.

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اجرای الگوی کشت در کشور گفت: الگوی کشت یکی از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و باید آن را به صورت قانونی اجرا کنیم. این برنامه در خصوص الگوی کشت به تمامی استان هایی که استان های پیشرو محسوب می شوند ارسال شده است تا بتوانیم با کمک سایر نهادها الگوی کشت را اجرا کنیم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار