تاکید بر صدور گواهینامه باغ های محمدی در کشور/ اداره کل گیاهان دارویی راه اندازی می شود


تهران – ایرنا – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تایید صلاحیت تمام گلزارهای محمدی در بازه زمانی معین برای ساماندهی و مدیریت صحیح و تولید ارگانیک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099484/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار