تثبیت 68 هزار هکتار شن روان در مناطق بحرانی در اولویت قرار گرفت


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تثبیت 68 هزار هکتار از عرصه های شن روان در مناطق فوق بحرانی کشور با استفاده از مدل های کارآمد و فناوری های نوین به جای استفاده از مالچ نفتی و بهره برداری از دستاوردها. بنگاه های دانش بنیان در دو سال آینده در اولویت قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139374/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار