تجاوز به طبیعت با خسارات جبران ناپذیر / لزوم تسریع در کنترل فرسایش خاک در کشور


کرمانشاه- ایرنا- معاون پژوهشکده آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تشریح وضعیت خاک های کشور گفت: طبق بررسی های انجام شده در اکثر نقاط کشور شاهد فرسایش خاک هستیم. و لازم است هر چه زودتر این وضعیت تحت کنترل درآید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960996/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار