تجربه تولید خوراک دام از ضایعات خرما در کرمان; طرحی که برداشت ارز را کاهش می دهد


کرمان – ایرنا – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان می گوید: تولید انبوه خوراک دام از ضایعات شاخه های نخل برای دامداران باعث کاهش هزینه های دامپروری و همچنین کاهش خروج ارز از کشور می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025433/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار