تحویل ذرت گاوی برای یک دوره با نرخ مصوب به تولیدکنندگان


تهران- ایرنا- شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد: ذرت دام به مدت چهار ماه با نرخ مصوب از طریق سامانه بازار تحویل تولیدکنندگان می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109741/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار