تخریب 4600 ساختمان غیرمجاز در زمینی در استان تهران


تهران – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از شناسایی حدود 8 هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در 8 ماهه نخست امسال در استان تهران خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 4000643 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمینی به مساحت 59 هکتار با احکام صادره از سوی دستگاه قضایی سرکوب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962041/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار