تخصیص 40 میلیون تگ دام طی چهار سال گذشته


تهران – ایرنا – مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران ایران از اختصاص بیش از 40 میلیون پلاک ثبتی دام در چهار سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در قالب طرح شناسایی و شناسایی برای دامداران انجام شد. دام کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/84970044/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار