تخصیص 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای توسعه کشاورزی مکانیزه در کشور


اهواز – ایرنا – معاون مدیریت و توسعه منابع وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی برای مکانیزه کردن کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989106/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار