تدوین طرح سه ساله خودکفایی گندم / اجرای طرح جهش تولید در مزارع دیم


تهران – ایرنا – رئیس اجرای طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه برنامه سه ساله خودکفایی پایدار در تولید گندم تدوین شده است، گفت: امیدواریم با دولت حمایت شود. می‌توانیم برای همیشه در تولید گندم خودکفا باشیم.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85160783/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار