تراشه‌های مم رایانه می‌توانند وظایفی را که رایانه‌های معمولی را شکست می‌دهند، حل کنند

طراحی های سنتی تراشه های کامپیوتری در حال رسیدن به محدودیت های خود هستند

از نظر تئوری، کامپیوترهای معمولی می توانند هر مشکل محاسباتی را با انجام عملیات منطقی واحد در یک پردازنده، ذخیره نتیجه در حافظه و ارسال به …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2371878-memcomputer-chips-could-solve-tasks-that-defeat-conventional-computers/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

اولین نمونه عملی از نوع جدیدی از رایانه می تواند محاسباتی را در چند دقیقه انجام دهد که نسخه استاندارد آن بیشتر از سن کیهان طول می کشد. این رایانه به اصطلاح حافظه دیجیتال، که ذخیره سازی و پردازش داده ها را در یک جزء ترکیب می کند، می تواند راه حلی برای کند شدن پیشرفت تراشه های رایانه ای سنتی باشد.

یوئیچیرو چینو/لحظه آر اف/گتی ایماژ

توسط احمد گل کار

احمد گل کار