ترخیص نهاده های کشاورزی از گمرک، راهی نرم برای افزایش تجارت ایران و صربستان


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی ترخیص نهاده های کشاورزی را راهی هموار برای افزایش مبادلات تجاری ایران و صربستان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از کود فسفاته ایران از صربستان خریداری می شود و با توجه به حجم بالای تولید اوره در ایران، آمادگی خرید کود فسفاته در ازای کود اوره از صربستان را داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180848/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار