تزریقات تقویت کننده کووید-19 باید پروتئین اصلی سنبله را حذف کنند

واکسن‌های کووید-۱۹ در ابتدا برای نسخه‌ای از ویروس طراحی شدند که دیگر وجود ندارد

solarseven/iStockphoto/Getty Images

اولین واکسن‌های کووید-19 بر اساس توالی ژنوم SARS-CoV-2 از ووهان، چین بود. منتشر شد در 11 ژانویه 2020. از آنجا، محققان توالی پروتئین سنبله را در قسمت بیرونی ویروس تعیین کردند و شروع به ساخت واکسن بر اساس آن کردند. نوین …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2374714-covid-19-booster-vaccines-should-leave-out-original-spike-protein/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مطالعه‌ای درباره پاسخ‌های آنتی‌بادی به این نتیجه رسیده است که سازندگان واکسن باید استفاده از پروتئین اصلی ویروس کرونا SARS-CoV-2 را در تزریق‌های تقویت‌کننده کووید-19 متوقف کنند تا آنها را در برابر انواع فعلی مؤثرتر کنند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار