تسهیل صادرات و واردات محصولات کشاورزی بین ایران و هند

افزایش تجارت ایران و هند در دستور کار است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور انعقاد تفاهم نامه در زمینه استانداردسازی گواهی بهداشت قرنطینه بین دو کشور را مهم دانست و گفت: هر دو کشور عضو کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات هستند. بنابراین رعایت این موضوع باعث سهولت فرآیند صادرات و واردات می شود.

دارمندرا سفیر هندوستان با اعلام اینکه هدف از برگزاری این نشست ارتقای روابط تجاری دو کشور در زمینه صادرات و واردات محصولات کشاورزی است، گفت: پیگیری و حل مسائل مطرح شده از سوی سازمان حمایت از کارخانه های کشور خواهد بود. در دستور کار است.”


منبع: https://www.irna.ir/news/84930756/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AFبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی مقدم» در دیدار با «درمندرا» سفیر هند در تهران در خصوص صادرات محصولات کشاورزی از هند، ایران به هند و همچنین واردات محصولات به کشورمان وی افزود: روابط دو کشور ایران و هند همیشه عمیق بوده است و ما می خواهیم این روابط را تعمیق و تقویت کنیم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار