تسهیل صادرات و واردات محصولات کشاورزی بین ایران و هند

دارمندرا سفیر هندوستان با اعلام اینکه هدف از برگزاری این نشست ارتقای روابط تجاری دو کشور در زمینه صادرات و واردات محصولات کشاورزی است، گفت: پیگیری و حل مسائل مطرح شده از سوی سازمان حمایت از کارخانه های کشور خواهد بود. در دستور کار است.”


منبع: https://www.irna.ir/news/84930756/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور انعقاد تفاهم نامه در زمینه استانداردسازی گواهی بهداشت قرنطینه بین دو کشور را مهم دانست و گفت: هر دو کشور عضو کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات هستند. بنابراین رعایت این موضوع باعث سهولت فرآیند صادرات و واردات می شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی مقدم» در دیدار با «درمندرا» سفیر هند در تهران در خصوص صادرات محصولات کشاورزی از هند، ایران به هند و همچنین واردات محصولات به کشورمان وی افزود: روابط دو کشور ایران و هند همیشه عمیق بوده است و ما می خواهیم این روابط را تعمیق و تقویت کنیم.

افزایش تجارت ایران و هند در دستور کار است

توسط احمد گل کار

احمد گل کار