تشدید نظارت بازرسان دامپزشکی تهران بر بازار شب عید از امروز / تماس با 1512


تهران- ایرنا- مدیرکل دامپزشکی استان تهران اعلام کرد: از امروز/22 اسفند/ طرح تشدید نظارت های بازرسان دامپزشکی در بازار شب عید و ماه مبارک رمضان آغاز شده است و این طرح به زودی آغاز می شود. تا 5 اردیبهشت سال بعد ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046479/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار