تشکیل رصدخانه کشاورزی میراثی ماندگار در دولت سیزدهم است


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی می گوید: بر اساس تاکیدات و توصیه های مقام معظم رهبری، رصدخانه کشاورزی به عنوان میراث ماندگار دولت سیزدهم برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق تشکیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021180/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار