تشکیل ستاد مدیریت بحران برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها در استان ها


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تشکیل ستاد مدیریت بحران پیشگیری و کنترل آتش سوزی در ستاد و استان ها به سرپرستی فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118845/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار