تشکیل کارگروه تخصصی صادرات ملزومات و تجهیزات نوین آبیاری


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت امور آب و اراضی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه تخصصی صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی آبیاری خبر داد و گفت: باید تعاملات دیپلماتیک با کشورهای هدف تقویت شود. به منظور رفع موانع صادرات


منبع: https://www.irna.ir/news/84968279/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار