تشکیل یک کارگروه برای بررسی عملکرد کمیسیون سرکوب تداخل


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی از تشکیل کارگروه بررسی کارشناسی عملکرد کمیسیون رفع تداخل خبر داد و گفت: این کارگروه تا هفته آینده فرصت دارد تا در مورد مصوبات موجود تصمیم گیری کند. را مطرح و نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958111/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار