تشکیل 447 کمیسیون کنترل شرکت های کشاورزی و ایجاد دبیرخانه در تعاونی های روستایی


تهران- ایرنا- معاون توسعه تعاون، سازمانی و سیستم عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تشکیل 447 کمیته نظارت صنفی کشاورزی شهرستان با عضویت در بالاترین سطح ارگان های ذیربط شورای عالی نظارت بر شرکت های کشاورزی ایران. و ایجاد دبیرخانه های آنها در تعاونی های روستایی استان ها و شهرستان ها.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096220/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B4%DB%B4%DB%B7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار