تشکیل 5000 پرونده تخلف در حوزه نیازهای اساسی در تهران


تهران – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تشکیل بیش از 5 هزار پرونده تخلف به ارزش هزار میلیارد ریال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962048/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار