تصویب آیین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک به دولت تا پایان سال جاری


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد آیین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک تا پایان امسال به تصویب دولت برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962683/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار