تصویب دو هزار میلیارد ریال برای احداث چهار گلخانه در کردستان


سنندج – ایرنا – احداث چهار مجتمع گلخانه ای در زمینی به مساحت 145 هکتار از برنامه های توسعه بخش کشاورزی کردستان است و برای این منظور 2 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این سفر به تصویب رسیده است. رئیس استان


منبع: https://www.irna.ir/news/84962468/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار