تعرفه جدید صادراتی محصولات جالیزی در بهمن ماه اعلام می شود


تهران – ایرنا – معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ تعرفه جدید صادراتی محصولات جالیزی در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: این اقدام به دلیل جایگزینی کشت محصولات جالیزی با محصولات اساسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959296/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار