تعرفه صادراتی گوجه فرنگی به 650 ریال کاهش یافت


بوشهر – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر می گوید: با موافقت وزیر جهاد کشاورزی، تعرفه صادراتی گوجه فرنگی کشت شده برای استان های جنوبی کشور از 60 هزار ریال به 650 ریال کاهش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957857/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار