تعرفه پیازکاران جنوب کرمان


جیرفت – ایرنا – تصمیم ناگهانی برای اعمال تعرفه صادراتی بر برخی محصولات کشاورزی مانند پیاز معضلی جدی است زیرا این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که کشاورزان به زمان برداشت محصول نزدیک شده اند و نمی توانند محصول داشته باشند. برای تغییر فرهنگ و کاهش آن برنامه ریزی کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958160/%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار