تعیین سقف ماهانه صادرات محصولات کشاورزی


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: معاون وزیر بازرگانی باید بر صادرات محصولات کشاورزی نظارت و نظارت داشته باشد و ماهیانه سقفی برای صادرات در نظر بگیرد تا بازار داخلی با مشکل مواجه نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987047/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار