تعیین عوارض سه درصدی صادرات محصولات کشاورزی محلول در آب


تهران – ایرنا – در لایحه مالی سال 1402 برای صادرات محصولات کشاورزی آب پایه 3 درصد عوارض تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996167/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار