تعیین قیمت نهاده های کشاورزی در بورس؛ قبض مالی 1402


تهران – ایرنا – بر اساس لایحه مالی 1402 نهاده های کشاورزی اعم از کود و بذر اعم از تولید داخل و وارداتی در سال آینده فقط با قیمت قطعی و تک نرخی و برای اقلامی که در بورس کالا و بورس کالا عرضه می شود به فروش می رسد. با قیمت های کشف شده در بورس


منبع: https://www.irna.ir/news/84996063/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار