تغییر الگوی کشت باید برای کشاورز مفید باشد


ارومیه – ایرنا – دبیر ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: پیش بینی می شود اصلاح الگوی کشت برای احیای دریاچه منافع اقتصادی و معیشتی برای کشاورزان به همراه داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978057/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار