تغییر مکانیسم خرید میوه در شب عید/پرداخت مطالبات باغداران آذربایجان غربی


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه خرید میوه در شب عید توسط اتحادیه ها به صورت استانی انجام می شود، گفت: با توجه به اینکه 10 هزار تن سیب زیر درختان غرب خریداری شد. آذربایجان، مطالبات باغداران پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969355/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار