تفاهم نامه همکاری درختکاری بین منابع طبیعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها منعقد شد


تهران- ایرنا- در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و کمپین «ایران سبز – ایران قدرتمند»، «عباسعلی نوبخت» معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ، و «مهدی سلیمی» رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تفاهم نامه ای امضا کردند. قرارداد همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011826/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار