تقویت ذخایر استراتژیک کشور با ورود 340 هزار تن گندم

بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از 3 میلیون و 800 هزار تن گندم از طریق این بندر و سایر بنادر جنوب و شمال وارد کشور شده است و محموله های گندم از این 5 کشتی که بخشی از خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در ماه های اخیر ارسال شده است. ، ثبت سفارش، خریداری و وارد کشور شد.

لازم به ذکر است علاوه بر محموله گندم، بیش از نیم میلیون تن کالاهای دیگر شامل 247 هزار تن نفت خام، 233 هزار تن برنج و 62 هزار تن شکر خام از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده است. در انبارهای استان نگهداری می شوند و در هرمزگان نگهداری می شوند و بر اساس برنامه های شرکت بازرگانی دولتی ایران و بر اساس نیاز استان های مختلف کشور به مقاصد مورد نظر ارسال می شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924093/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، طی روزهای گذشته 5 فروند کشتی حامل 340 هزار و 800 تن گندم در بندر شهید رجایی استان هرمزگان پهلو گرفت و محموله های آنها پس از تکمیل گمرکی و قانونی تخلیه، بارگیری و ارسال شد. تشریفات مقاصد مشخص شده ارسال خواهد شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار