تقویت پوشش گیاهی راه برون رفت از چالش های زیست محیطی است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ایران و کشورهای جهان امروز با چالش های مختلف زیست محیطی و تغییرات شدید اقلیم مواجه هستند و ما وظیفه داریم برای غلبه بر این چالش ها اقدامات جهادی انجام دهیم. در زمینه رشد پوشش گیاهی و احیای جنگل.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982716/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار