تلاش پشت پرده رسانه های وابسته به عربستان برای سرکوب موتورهای اقتصادی این کشور

به گزارش ایرنا، رسانه های لندن به ویژه رسانه های وابسته به رژیم سعودی مواضع منفی علیه برخی از تولیدکنندگان بزرگ ایرانی که اتفاقا محرک تجارت هستند و سهم بالایی در تولید، ارز و اشتغال دارند و مردم را به تحریم و بایکوت و اشتغال تشویق می کنند، اتخاذ کرده اند. محصولاتشان را نخرند .

وی ادامه داد: امروز در حالی که برخی به دنبال تحریم داخلی این برند و برخی برندهای دیگر هستند، شرکت مذکور با تلاش های مثال زدنی، تولید انبوه و عرضه محصولات باکیفیت به قلب اتحادیه اروپا نفوذ کرده است و در سال های اخیر محصولات آن نه تنها در کشورهای منطقه، بلکه در سایر کشورها نیز به فروش می رسد. و همسایه وارد بازار برخی از کشورهای این اتحادیه شده است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه صیانت از اقتصاد وظیفه ما نسبت به همه است و باید حریم وی را حفظ کنیم، گفت: امروز پس از ناآرامی هایی که رسانه های آشکارا فارسی زبان به آن دامن زدند، سرکوب تولید ملی، اشتغال و کاهش درآمد مردم است. و از این رو تبدیل آنها به معترض و یاغی علیه دولت هدف قرار می گیرد و فراموش نکنیم که اگر دشمن جبهه اقتصادی را از ما بگیرد، در عرصه های مختلف متحمل آسیب های جبران ناپذیری خواهیم شد. بر این اساس باید هوشمند باشیم و در میدان دشمن بازی نکنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947426/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

وی معتقد است: امروز دشمنان هر کاری می کنند تا جیب مردم را خالی کرده و به معترض واقعی تبدیل کنند.

این عضو انجمن کارآفرینان ایران گفت: به عنوان مثال، حمله صریح رسانه‌های مستقر در لندن وابسته به رژیم سعودی به برند لبنیات یک کشور زمانی قابل تامل است که آن کشور با ترکیه وارد یک رهاسازی کامل اقتصادی شده است. جنگ برای تصرف بازارهای اروپا و عراق.

یکی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران در این زمینه، مردم را به فکر سریع و دوری از احساسات دعوت کرد و تصریح کرد: دشمن به خوبی فهمیده است که اگر جبهه اقتصادی را در دست بگیرد و به تولید کشور لطمه بزند، می‌تواند باعث ایجاد مشکل شود. خسارت زیادی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار