تمامی ماشین آلات کشاورزی کردستان پلاک شدند


سنندج – ایرنا – رئیس اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 100 درصد ماشین آلات کشاورزی استان از جمله تراکتور و کمباین شماره گذاری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970066/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار