تمایل مجلس به حمایت از صندوق های حمایتی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در بودجه 1402


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای اسلامی گفت: در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه از صندوق های حمایتی سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی به طور جدی حمایت خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007559/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار