تمایل وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اختیارات کنترل بازار به اتحادیه ها


تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که آمادگی دارد تمامی اختیارات و ماموریت های خود در زمینه کنترل بازار، واردات و توزیع محصولات اساسی را به تشکل ها و تشکل های صنفی واگذار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962702/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار