تمهیدات خرید توافقی میوه شب عید توسط سازمان های کشاورزی انجام شده است


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: در تلاش هستیم تا میوه های عصر عید را توسط سازمان های حوزه کشاورزی با هدایت و نظارت این سازمان تامین کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944752/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار