تنظیم بازار محصولات کشاورزی با کمک تشکل ها امکان پذیر است


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: مهمترین وظیفه این سازمان تنظیم بازار است و باید با کمک تشکل ها به کشاورزان کمک کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967408/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار