تهران رتبه اول اجرای قانون رفع تداخل اراضی کشور را کسب کرده است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کسب رتبه نخست کشوری در اجرای قانون رفع اختلاف اراضی استان تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062342/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار