تهیه نقشه خاک قابل مدیریت در 12 استان / نقش موثر قانون حفاظت از خاک در اجرای طرح کشت


تهران – ایرنا – معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قانون حفاظت خاک در حال نهایی شدن و تصویب در کمیسیون های دولتی است، از اجرای نقشه خاک های قابل مدیریت در 12 استان خبر داد و گفت: تصویب این قانون. قانون در اجرای الگوی فرهنگ نقش حیاتی ایفا خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919755/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار